Utbildningar och tjänster

Kurser:

Utifrån boken Ledarskap inifrån och ut har du nu möjlighet att gå olika minikurser som bygger på ledarskap och personlig utveckling:
Alla kurser har påbyggnadsmoduler om man önskar få mer kunskap och en djupare förståelse för sig själv i sitt yrkesliv eller utveckling av sitt företag/organisation.
Nedan ser du aktuell information om de olika minikurserna. Är du intresserad av någon kurs är du välkommen att maila eller ringa mig, kontaktuppgifter finns på sidan 3.

Föreläsningar kring boken: Ledarskap inifrån och ut.
Boken handlar om att framgångsrikt leda sig själv och andra. Jag delar med mig från boken som är fylld av tips och verktyg för både ditt ledarskap och din egen personliga utveckling. Jag ger också många exempel från mitt eget rika yrkesliv som chef, företagare, coach, organisationskonsult och ordförande i flera företagarnätverk. Kontakta mig gärna om du är intresserad av en föreläsning runt boken Att leda inifrån och ut. Kontaktuppgifter hittar du på sidan 3.

Gunilla Coach tjänsteutbud:
* Utbildningar och föreläsningar
* Ledar- och medarbetarutveckling
* Teamutveckling

* Förändrings - och organisationsutveckling 
* Konflikthantering
* Omställning i yrkeslivet och karriärcoachning

Jag vill  genom mina tjänster bidra med nya sätt att se på problem och lösningar. Det handlar främst om att lyfta positiva värderingar och en djupare förståelse för det mänskliga såväl som arbetsprocesser, visioner och målbilder. Jag utbildar människor som vill lära sig mer om sina egna drivkrafter samt vill ha en större förståelse för vad som är viktigt i livet och yrkeslivet.  Jag älskar att följa processer som leder framåt för både ledare och medarbetare.

Att framgångsrikt leda sig själv och andra.
En introduktion/minikurs för dig som är ledare, arbetar med HR eller är egen företagare
Denna kurs vänder sig till dig som är nyfiken på vägen till det framgångsrika ledarskapet genom att få en djupare förståelse om dig själv och ditt inre och yttre ledarskap i mötet med andra människor.
Tillsammans med de andra kursdeltagarna utvecklas du och får träning och verktyg i att förstå vem du är och dina behov, men även hur andra kan tänka och agera i olika situationer.

Vad vill du med livet och yrkeslivet?
En dag för alla som behöver stanna upp och reflektera över sig själv och sitt liv.
Du kanske har sprungit för fort eller att det är något som gnager i ditt liv? Detta är en minikurs där ditt liv får stå i fokus för att du ska må bra och ha balans i ditt liv.  Om du vet vem du är och vad du vill, blir du mer sanningsenlig mot dig själv – vilket är en av de största motivationerna för att leda dig själv att må bättre eller göra de förändringar i ditt liv som kanske väntar på dig! Lycka föder framgång och framgång föder lycka.

Att leda sig själv
En dag som vänder sig till alla som arbetar med människor
En reflektionsdag om att möta sig själv och andra. Vem är jag i mötet med andra? Vilka sidor och drivkrafter hos mig använder jag i min profession? Människor som på olika sätt jobbar med att ge av sig själva hela tiden sätter sällan sitt eget välmående i första rummet. Många går dessutom med ett dåligt samvete att inte räcka till. Denna dag blir en stund för dig att sänka axlarna och fokusera på vem du är och vilka behov du har för att orka med ett många gånger tufft jobb.

Tydliggör ditt ledarskap och ditt uppdrag
En minikurs för dig som vill förtydliga ditt uppdrag som ledare
Många gånger springer vi så fort så vi hinner inte stanna upp och reflektera och tydliggöra för oss själva våra mål, strukturer och uppdrag. Vi kommer att jobba med boxmodellen på ett coachande sätt mot det uppdrag du har. I tidigare utbildningar har denna del upplevts väldigt positivt. Det har till och med hänt att flera sagt att vi har inte haft några uttalade mål i vår verksamhettidigare!

Medarbetarskap
En dag för reflektion och utveckling av dig själv och din samverkan med andra
Hur är jag som medarbetare och vem vill jag vara i mötet med mina arbetskamrater. Vad är det som gör att jag jobbar med det jag gör?  Hur tankar jag själv på mig med ny energi. Hur hanterar jag en stressig arbetsmiljö och hur ska jag tänka om jag inte är överens om arbetsplatsens mål, arbetssätt mm. Vad har vi för förväntningar på varandra? Denna utbildning är tänkt att i första hand köpas in som en utvecklingsdag för hela arbetsgruppen. Om intresse finns för denna typ av teamutveckling för din ledningsgrupp eller arbetslag fråga gärna efter en offert.

 

© Copyright Gunilla Andersson Coach AB, Blomstervägen 75, 67232 Årjäng, Tfn: 070-351 64 60, Mail: gunilla@gunillacoach.se,  Web: www.gunillacoach.se